Walking the Path of Gratitude

Aktuell utbildning

Varje träff i utbildningen är fristående så det går bra att välja att delta när någon enstaka kurs kallar och fullfölja delarna i den ordning som passar. Utbildningen pågår kontinuerligt på olika platser i Sverige och Norge, se datum här nedan!

 

Pågående utbildning

Husby Gård, Nyköping

31 Jan–4 Feb 2018 - Leva, Dö, Pånyttfödas - Mer info kommer!

Se även Aktuellt

Möjlighet finns att en ny utbildnings-omgång kan startas på din ort om minst åtta anmälda deltagare finns. Välkommen att kontakta mig isåfall!

 

Fördjupningsutbildning

The Way of Love

Fem delkurser där målet är att deltagarna får verktyg och kunskap att själva kliva in i ledare/lärarrollen och dela sina erfarenheter och kunskaper till andra.

För att få delta på fortsättningskursen behöver du ha vandrat igenom Walking the path of gratitude 2 ggr. Första gången du går runt varvet blir det en personlig djup helande resa, andra gången du går runt så börjar du förstå/integrera/sammansmälta varje riktnings energi på ett djupare plan, du börjar bli självrefererande och från den platsen är du välkommen att börja vandra – The Way of Love.

Aktuell utbildning - The Way of Love

23-29 Oktober
The way of the Seer - Lourdes, Frankrike.
Mer info kommer!

 

Se även Aktuellt

 

UPP