Sarahkka har bytt namn till MarieChristina

Välkommen till min nya hemsida www.mariechristina.simplero.com

Här på Sarahkka-sidan kan du fortfarande läsa lite om olika frekvenser och de former som de uttryckt sig i som jag fördjupat mig i under min vandring.

Välsignelser,
Marie