Walking the Path of Gratitude

En ett-årig grundutbildning för att förstå sig själv och den nya tiden vi lever i.

Varje träff är fristående!

Denna utbildning har som intention att du ska komma hem i dig själv och vandra i tacksamhet på Moder Jord och dela med dig av dina gåvor. Utbildningen består av 5 träffar under 1 år och varje träff består av olika riter, initieringar, övningar, meditationer, ceremonier. Varje träff blir unik då den skapas utifrån deltagarnas, platsens och universums samlade information vid tillfället och bygger på en föränderlig struktur.

Under året kommer vi att få förståelse för att kunna uppleva och förnimma energier. Vi kommer att lära oss hur universums energier förhåller sig till varandra, naturen och oss själva.
Vi kommer att läka sår ifrån vårt nuvarande liv, tidigare liv, förfäder, samhällets mönster mm som håller oss tillbaka från att vandra i vår sanna essens. Vi kommer också att minnas vårt ursprung från stjärnorna och åter väcka till liv de frön av gåvor vi kommit hit för att vara.

Varje träff i utbildningen är fristående så det går bra att välja att delta när någon enstaka kurs kallar och fullfölja delarna i den ordning som passar. Utbildningen pågår kontinuerligt på olika platser i Sverige och Norge. Läs mer här!

 

UPP