Walking the
Path of Gratitude

En djup Inre Resa
med fokus på Ditt Eget Helande

Denna inre resa har som intention att du ska komma hem i dig själv och vandra i tacksamhet på Moder Jord och dela med dig av dina gåvor. Den inre resan består av 5 träffar och varje träff består av olika riter, initieringar, övningar, meditationer, ceremonier. Varje träff blir unik då den skapas utifrån deltagarnas, platsens och universums samlade information vid tillfället och bygger på en föränderlig struktur.

Under de 5 delarna kommer du att få upplevelsen av att förnimma energier och hur universums energier förhåller sig till varandra, naturen och dig själv. Du kommer att läka sår ifrån ditt nuvarande liv, tidigare liv, förfäder, samhällets mönster mm som håller dig tillbaka från att vandra i din sanna essens. Du kommer att återuppväcka ditt ursprung från stjärnorna och åter väcka liv i de frön av gåvor/frekvenser du kommit hit för att vara.

Varje träff av denna inre resa är fristående så det går bra att välja att delta när någon enstaka del kallar och fullfölja delarna i den ordning som passar dig. Utbildningen pågår kontinuerligt på olika platser.

 

 

UPP