Vision

Min vision med mitt företag är att få betalt för att vara jag, ha kul och utveckla mig själv på vägen. Att ge mig själv ett uttryck för det mitt hjärta sjunger för och följa med i de upplevelser det innebär. När jag uttrycker min glädje och tacksamhet, så ger det mig ett liv där jag dricker livets nektar och vandrar i edens lustgård.

En gåva som detta leder till är den fantastiska möjligheten att få dela med mig av mina egna erfarenheter till andra, att få coacha andra till att vara den största versionen av den högsta visionen av sig själva, i ett samskapande och ett utbyte som gynnar mig själv och andra.

I min vision bär jag också bilden av ett välvilligt, kärleksfullt universum där vi alla speglar gudomligheten i varandra och genom det kan vi alla sjunga livets sång.

Munay,
Marie

 

Angel of Faith

Angel of Faith
Att tro är att ha tillit till den högsta kraften och din egen förmåga att hantera allt som kommer i din väg.

 - Marie dec. 2005 -