Ceremoni

Ceremoni

Att kliva in i ceremoni är ett sätt att skapa balans och ära/hedra så du kommer i rätt relation till ditt liv och din vardag. Det är ett sätt att gå bortom vårt dagliga tal och tala via det mytiska språket, själens språk. Att låta kroppen med intention kliva in i ceremoni via dans, musik, poesi, sagor eller symboliska övningar gör att du kliver ur din begränsade fysiska verklighet och öppnar upp till en större verklighet där allt är möjligt och förändring sker på energinivå.

 

Skapa en ceremoni

En ceremoni kan skapas när och hur du vill, det är ditt mytiska språk som skall komma till uttryck i det du vill ära. Det som är viktigt är att ära var du är just nu, även om du håller på att skapa din framtid.

Det första steget är att identifiera vad du vill bära fram med tacksamhet eller hedra.

Nästa steg är att ”släppa taget- ge upp” Att släppa taget om att du inte vet vad du behöver göra och följa din intuition.

Skapa sedan genom ditt mytiska språk. Var observant på vilken gåva som finns tillgänglig för dig i det du ärar. När du hittar gåvan, låt gåvan integreras med din kropp och notera hur du bär denna gåva inom dig.

Ibland kan du behöva ära samma tema mer än en gång. Vissa platser har varit glömda så länge att det krävs upprepade ceremonier för att komma i balans.

Kom ihåg, du är på din själsresa, så håll inte kvar något du skapat för länge. Du kanske behöver lägga dikten, bilden eller din historia i elden så du kan fortsätta flyga. Eller så kan du ge det vidare till andra.

 

Eldcermoni

Genom elden kan du släppa taget om din gamla historia, ditt drama och dina gamla föreställningar om dig själv och ditt liv. När du placerar dessa gamla mönster och trossystem i elden sker en djup transformation på själsnivå och du lämnar upp lösningen till Den store Anden. Eld ceremonin låter oss dricka från vår själ och åter få minnas hur vi suttit vid heliga eldar genom tiderna. Närhelst du känner dig ”blockerad” eller arbetar med att drömma fram din verklighet så är elden ett fantastiskt verktyg för förändring och skifte.

Läs mer på Munay Ki Ayllu - att gro dina frön

Eldceremoni

 

Despacho

En despacho är en synlig bön, en mandala, en offergåva till jorden och himmelen av tacksamhet. För att bringa balans och rätt relation används olika symboliska ingredienser för att skapa despachon. Böner och tacksamhet läggs till och despachon växer fram som en fantastisk energi skapelse.

Det finns många olika typer av despachos och ingredienserna varierar beroende på syfte.

När vi kommer i rätt relation med jorden, med himlen och med oss själva så samverkar vi med den naturliga livskraften i universum som informerar allt som existerar här.

 

Healing the feminine despacho
Despacho för att hela det feminina

 

Några exempel på despachos:

Ayni (ömsesidighet) Despacho
Det vi ger får vi tillbaka, en bön i tacksamhet

House Cleaning Despacho
En despacho för att rensa ut stagnerade energier i ditt hem.

Despacho to Heal the Feminine
Att hela din känslomässiga sida, accepterande av dig själv

Despacho to Heal the Masculine
stöd i livet, att få saker och ting utfört.

Aya (död) Despacho
För att ära de som gått vidare, att avsluta något gammalt

Cuti (beskydd) Despacho
för att avleda ilska, avund, skvaller etc. som riktas mot dig

 

UPP