Att gro dina frön

(översatt från www.munay-ki.org)

Den transformerande eld ceremonin är en central del som utövas i Munay-Ki. Att föra in ljuset och värmen från elden gror de frön som har tagits emot i ljusenergifältet

 

Det Heliga Rummet

Förbered en plats som är tyst och lugn
Öppna det heliga rummet genom att kalla på de fyra riktningarna, jorden och himlen. Se Sacred Space
Förbered dig för att göra heligt arbete - ta några djupa andetag för att släppa vardagen, tillåt dig själv att stiga in i vibrationen av det heliga. Tänd elden. Du kan välja mellan att tända ett ljus, en grupp av ljus eller en eld av vedträn utomhus.

Att gro fröna

Ta din plats vid elden och öppna ett personligt heligt rum. Se Wirachocha
Kliv in i vibrationen av riten du nyss tagit emot.
Titta in i elden med en mjuk blick, använd dina händer för att dra energin från lågorna in i din kropp.
Dra energin in i ditt hjärta, dina chakran eller den del av din kropp som är associerad med riten du arbetar med.
Ta en stund i stillhet och låt ljuset och värmen från elden tränga ini dig.
Bjud in andarna att gro fröna för att släppa fri deras kraft och skönhet.
Spendera den tid som känns lämplig för dig vid elden.

Stäng det heliga rummet

Stäng det personliga heliga rummet(wirachochan), de fyra vädersträcken, jorden och himlen.
Släck elden om du arbetar med ett ljus eller låt en eld av vedträn utomhus brinna ut av sig själv.

 

Eldcermoni

(fritt översatt från text av Linda Fitch, Dean of the Healing the Light Body School)                                        

Genom elden kan du släppa taget om din gamla historia, ditt drama och dina gamla föreställningar om dig själv och ditt liv. När du placerar dessa gamla mönster och trossystem i elden sker en djup transformation på själsnivå och du lämnar upp lösningen till Den store Anden. Eld ceremonin låter oss dricka från vår själ och åter få minnas hur vi suttit vid heliga eldar genom tiderna. Närhelst du känner dig ”blockerad” eller arbetar med att drömma fram din verklighet så är elden ett fantastiskt verktyg för förändring och skifte.

Eld

Eld ceremoni kan hållas av alla som är redo att kliva in med ett öppet hjärta och en ren intention. Elden visar dig vägen.

Vanligtvis hålls eld ceremonin vid fullmåne eller nymåne varje månad när slöjorna mellan världarna är som tunnast. Det är allra bäst att hålla elden utomhus på kvällen, då du sammankopplar dig med Moder Jord, Stjärnnationerna och tidlösheten på platsen du befinner dig. Du kan naturligtvis hålla ceremonin inomhus också men i början hjälper naturen och mörkret dig att förnimma förändringar och lärdomar från elden på ett lättare sätt.

 

Förberedelse innan elden

Innan eld ceremonin ska du skapa en offergåva av ett brännbart material t.ex. en pinne.Denna ”andliga pil” kan representera ett problem eller en offergåva för något som du vill hedra för att kunna släppa taget om. Offergåvan hjälper dig att hålla ett meditativt fokus. Fokusera på vad du vill hedra, gåvorna du fått eller det du drömmer till verklighet och blås dessa intentioner eller böner in i offergåvan ett flertal gånger.

Förberedelse av eld

Placera små träpinnar som ett kors i botten på elden, korset symboliserar det södra korset i den södra hemisfären på himlen (vår symbol i den norra hemisfären är polstjärnan)

Bygg sedan din eld.

Ett heligt rum, se Sacred Space , ska öppnas upp och sedan kan elden tändas.Medan elden brinner sjunger du ett mantra för att hjälpa dig att vara centrerad. Mantrat kallar på vattnets andar under jorden att bära dina gåvor till Spirit.

Elden ska nu göras ”vänlig” genom tre offergåvor med olivolja (du kan också använda salvia eller tobak)

Den första offergåvan av olivolja hedrar de fyra riktningarna, och efter att du ärat dom häller du olivolja över elden. Låt nu elden brinna tills du känner att det är dags för nästa offergåva av olivoljan. Intentionen med nästa omgång är att ära himmel och jord och när du gjort det häller du återigen oljan över elden. Låt elden brinna tills det är dags för den sista offergåvan.

Den sista gåvan är för att sammanföra ”alla” närvarande i cirkeln runt elden. Detta inkluderar både de fysiskt närvarande, förfäder från platsen och andra energivarelser som vill närvara.

Elden börjar nu bli ”vänlig”, förändra färg och brinna på ett annat sätt än tidigare. Du kommer att se denna förändring genom egen upplevelse, övning, observerande och erfarenhet.

När elden är vänlig

Närma dig elden och placerar varsamt din gåva i flammorna. Elden transformerar nu din gåva och dina böner till ljus och lämnar upp dem till Spirit. På samma sätt som solens ljus omfamnar grenen när den växer, går nu din offergåva tillbaka till ljuset, omfamnad av dina böner. Om du har någon med dig vid elden kan denna stå bakom dig och hålla ett heligt rum, så att du kan ha din fulla uppmärksamhet på elden. Om du gör eld ceremonin själv, be arvet av schamaner som vandrat denna väg förut att stå bakom dig.

Medan din offergåva brinner, låt dina händer föras genom elden och röken. Dra eldens energi in i kroppens tre huvudcentra, in i magen, in i hjärtat och in i pannan. Sägnen säger att om du kommer med ett rent hjärta och intention så kommer elden inte att bränna dig.

En extra offergåva ges till elden för Moder Jord, den kallas ”pachamama stick” eller Moder Jord pinnen. Låt varje person som är närvarande runt elden blåsa in sin bön för Moder Jord och vår planet i den innan den läggs in i elden.

Det heliga rummet stängs genom att tacka. Stanna kvar vid elden tills alla böner är uppeldade, inga lågor bör brinna när du lämnar utan endast glöd. Släck inte elden med vatten utan låt den brinna ut själv, behöver du släcka ner den använd jord.

Följande två veckor efter eld ceremoni är veckor av möjligheter. Denna tid kommer att visa på vägar då dina böner skapas till verklighet.  Var observant och öppen för nya vägar, nya dörrar och fånga tillfällena för förändring, låt sedan universum ordna med detaljerna.

 

Mantra - Eldceremoni

Sång för att kalla på vattnets andar i jorden, livets flod

Nitche Tai tai, N-U Y
Oro Nika Oro Nika
Hey Hey….Hey Hey
Ooo Ai

Essensen av sången är:

O stora Moder, Moder över vattnen
Vi kallar på dig, vattnet från vår födsel
Vattnet för vårt levebröd
Vattnet som renar oss vid vår död
Livets vatten