Initiering

(översatt från www.munay-ki.org)

Utbildningen av Earthkeepes har en energi komponent, en serie initieringar som hjälper oss att utveckla en ny uppbyggnad av vårt ljusenergifält. Riterna förankrar var och en av de kritiska ögonblicken i processen att bli Homo Luminous.

De tio riterna är totalsumman av de stadier vi går igenom när vi färdas från en mänsklig kropp till en änglakropp

Dessa riter gavs först till forntida lärare av änglalika varelser, men ges nu vidare från lärare till elev. När en lärare ger gåvan av Munay-Ki till sin elev är det ätten av ljusvarelser som överför sig själva, som strömmar över från huvudet på läraren till eleven när de lutar sig mot varandra och berörandes panna mot panna.

För att överföra denna energirika information, håller Earthkeeper'n helt enkelt ett Heliga Rum (Sacred Space) och förkroppsligar den vibration av den initiering hon vill överföra. Du kan inte gå igenom dessa initieringar av dig själv, men när du väl tagit emot dem är de dina att ge vidare som du finner lämpligt. Men det finns en sak att vara uppmärksam på. Riterna ska ges vidare kostnadsfritt. Du kan ta betalt för att instruera och assistera en klient under de förändringar hon kommer att genomgå när hon tar emot riterna, men inte för själva Munay-Ki.

Ceremoni med don Umberto och dona Maria

 

De tio Riterna


Den första riten

Den första riten är "Healers Rite", som förbinder dig med Earthkeepers från det förgångna som kommer för att hjälpa dig i ditt personliga helande. Laikorna vet att vi har en oerhörd andlig hjälp tillgänglig för oss. Dessa ljusvarelser arbetar med oss under vår meditation och när vi sover för att hela våra sår från det förflutna och de sår vi ärvt av våra förfäder.


Den andra riten

Den andra riten består av ett skydd som installeras i ditt ljusenergifält. Dessa är kända som "Bands of Power" och består av fem energiband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus.

Dessa band installeras i ditt ljusenergifält och fungerar som ett filter som bryter ner negativ energi som kommer i din väg till något av de fem elementen. På detta sätt kan dessa negativa energier ge dig näring istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk.

Bands of Power är alltid "på" och negativ energi studsar direkt bort från dem. I en värld full av rädsla utgör banden ett grundläggande beskydd.


Den tredje riten

Den tredje riten är "Harmony Rites", i vilken du tar emot sju arketyper, ett i varje chakra.
I första chakrat tar du emot ormens arketyp, jaguaren tas emot i andra chakrat, kollibrin i det tredje och örnen i det fjärde.
Därefter tar du emot tre ärkeänglar i de tre övre chakrana.
Huascar Inka, väktare av den undre världen och det undermedvetna överförs till det femte chakrat. Quetzacoatl, Americas befjädrade ormgud och väktare för mellanvärlden(vår medvetna värld) överförs till sjätte chakrat och Pachakuti, beskyddaren av den övre världen(vår Gudsmedvetenhet)och beskyddaren av den tid som ska komma, överförs till sjunde chakrat.

Dessa arketyper överförs till dina chakran som frön. Dessa frön växer med hjälp av eld och du måste genomföra ett antal eld meditationer för att väcka dom och hjälpa dom växa. Efteråt hjälper de till att förbränna den psykiska sörja som byggts upp i dina chakran, så att dina chakran kan lysa med sitt ursprungliga ljus och du utvecklar en regnbågskropp. Denna rit hjälper dig att ömsa ditt förflutna såsom ormen ömsar sitt skinn.


Den fjärde riten

Därefter kommer "Seer Rites" Denna rit installerar trådar av ljus som sträcker sig från ditt syncentrum på baksidan av huvudet till tredje ögat och hjärtchakrat. Denna övning hjälper dig att väcka din förmåga att uppfatta den osynliga världen. Många elever på Healing the Light Body School upptäcker att de några månader efter att ha fått Seer Rites har förmågan att uppfatta energier.

 

Marie i stencirkeln på Stonehenge 2004
Marie inne i stencirkeln på Stonehenge 2004


Den femte riten

Den femte riten är "Daykeeper rites". Daykeepers var mästare över de urgamla stenaltare som finns på heliga platser runt omkring i världen, från Stonehenge till Machu Piccu. Daykeeper har förmågan att kalla på kraften hos dessa urgamla altare för att hela och bringa balans i världen.

Denna rit är en energiöverföring som sammanför dig med linjen/arvet av Laikor från det förflutna. Enligt sägnen kallar Daykeepers på solen så den stiger upp varje morgon och går ner varje kväll. De försäkrar sig om att människorna var i harmoni med Moder Jord och ärade det feminina. Daykeepers var barnmorskor som övervakade födslar och död, de var de ört kunniga eller de kloka gummorna. De var oftast kvinnor och hade kunskap om den feminina jorden. Denna initiering påbörjar ditt helande av det feminina i dig och det hjälper dig att gå bortom rädsla och att praktisera fred.


Den sjätte riten

Den sjätte är "Wisdomkeeper rites". Legenderna säger att den urgamla visdomen lever i de höga bergen. De snöbeklädda topparna var vördade som kraftplatser, precis som andra berg runt om i världen, från Mt. Sinai till Mt. Fuji till Mt. Olympus, har blivit ärade som platser där människan mött det Gudomliga. Linjen av Wisdomkeepers är medicinmän och medicinkvinnor från det förgångna som övervunnit döden och klivit ur tiden. Wisdomkeepers uppgift är att beskydda medicin lärorna och att dela med sig av dem till andra när de så finner lämpligt. Denna rit hjälper dig att kliva bortom tiden och smaka på evigheten.


Den sjunde riten

Den sjunde är "Earthkeeper rites". Denna rit sammanför dig med en linje av ärkeänglar som är beskyddare av vår galax. De sägs ha mänsklig form och vara höga som träd. Earthkeepers, som är ombud och tjänare för allt levande på jorden, står under direkt beskydd av dessa ärkeänglar och kan åkalla deras krafter när de behöver för att bringa helande och balans till vilken situation som helst. Earthkeepers rites hjälper dig att gå vägen som "den som ser" och att drömma världen till verklighet.


Den åttonde riten

Den åttonde är "Starkeepers rites". Denna rit förankrar dig tryggt i tiden efter den stora transformationen som sägs ska komma omkring 2012. Enligt sägnen så kommer din fysiska kropp att börja utvecklas till Homo Luminous när du tagit emot denna rit. Åldrandet bromsas upp och du får större motståndskraft mot sjukdomar som du tidigare varit sårbar för. Efter att jag[2] tagit emot denna rit upptäckte jag att jag inte processade händelser i första hand på den fysiska nivån. När jag blev förkyld processade jag det på energinivån och förkylningen var över på en till två dagar istället för en vecka eller två. Jag började leva och processa händelserna i mitt liv på den andliga nivån. När du tar emot denna rit tar du på dig att vara en förvaltare för tiden som skall komma och alla framtida generationer.


Den nionde riten

Den nionde riten är "Creator Rite". När du tar emot denna rit väcker du Gudsljuset inom dig och blir förvaltare för hela skapelsen, allt från lilla minsta korn till den största samlingen av galaxer i universum. Denna rit har aldrig tidigare varit tillgänglig på jorden. Även om det funnits individer som uppnått denna nivå och väckt upp sitt Kristusmedvetande eller Buddhamedvetande, har det aldrig varit möjligt att överföra detta från människa till människa förrän nu. Så även om överföringar från Ande till människa har förekommit så har överföringar människa till människa varit omöjliga fram till nu. Creator rite bars fram och blev givna som gåvor till oss av Inkaäldre i Anderna sommaren 2006.


Den trettonde riten

Den trettonde riten, ”The Rite of the Womb” härstammar från djungelmedicinens kvinnor. Ett arv från kvinnor som har befriat sig själva från lidande. Detta arv vill påminna oss om att livmodern inte är en plats att lagra rädsla och smärta; livmodern är för att skapa och föda fram liv. Denna rits intention är att hela alla kvinnor från lidandet som de bär i sin livmoder.  Noter

[2] Dr. Alberto Villoldo (övers.anm)


UPP

Blomma, Israel