Walking the Path of Gratitude

Hjärtats Dagar

Under dessa dagar ligger fokus på att aktivera energibanorna från ditt hjärta till din vision så att du kan omfamna och kommunicera med hela ditt jag.

 

Hjärta

 

Jag delar tankesätt om att ”jag är skaparen” och således skapar mitt eget liv, medvetet eller undermedvetet. Min intention är att dela med mig av ett medvetet levnadssätt, som gör att du blir varse vilka signaler kroppen skickar ut, medvetet eller omedvetet. Genom att uppleva dig själv och bli klarare och tydligare i dig själv, ger du omvärlden en klar signal om vem du är och vad du vill utan att övertyga någon om något. Detta leder fram till ett gott, kärleksfullt liv i ett välvilligt universum.

Att låta energi få form/kropp

Detta är en resa in i kroppens värld och kroppens upplevelser. Oavsett vilken förutsättning kroppen bär med sig till kursen, så delar jag med mig av olika verktyg som gör att kroppen får förutsättningen att välja hur den ska påverkas.

För mig finns inte bra eller dåligt, bara tungt eller lätt. Alla värderingar är skapade från erfarenheter, så vi lever alla i vår egen verklighet och upplever samma händelse på olika sätt. Jag delar tankesättet att världen är en spegel av det inre, allt som speglas upp i den yttre verkligheten är delar som vill få en röst, en del vill läkas och omfamnas, andra vill få komma till yttryck genom skapande osv. Genom att ”se” på livet med ögon att allt har en röst och vill kommunicera så väcks magin upp och allt kan hända. Under dessa dagar får du fokusera på hur det är att leva i edens lustgård/ i skönhet i din fysiska kropp, fysiska verklighet, att välja att inte lida, att inte hålla kvar och att inte döma.

Ormens energi

Detta är dagarna för ormens energi, helarens resa, att säga ”ja” till dig själv och din personliga historia och välja var du lägger din energi.

 

UPP