Walking the Path of Gratitude

Själens Kallelse

Under dessa dagar frisläpps själens vibration, den du är. Du kliver upp på berget och låter dig synas, det finns inget att dölja. Våra ord och våra handlingar är desamma. Du äger dina projektioner och du väljer medvetet vilka avtryck du lämnar i världen.

De roller som du identifierat dig med i detta livet får släppa greppet och du lämnar din personliga historia för att ta vår plats i ledet av medicinmän och medicinkvinnor, din plats runt elden. Under dessa dagar tränar vi på stillhetsövningar som gör att ”bruset” från omvärlden tonar ut och du kan vila i dig själv.

Fokus ligger på frekvenserna av skönhet, mjukhet och överflöd för att uppleva alla de gåvor som nu är redo att komma till uttryck. Du möter barnets tillit och nyfikenhet så att du kan öppna upp för nya perspektiv från Den Store Anden

Kolibrins energi

Du söker inte längre efter sanning och mening,
Du är sanning och mening
.

Du pratar inte längre om visdomen,
Du är visdomen
.

Du är inte längre personen som upplever,
Du är upplevelsen
.

Du vandrar din sanning i stillhet och frid.

Du är inte bättre eller sämre –
Du är, i varje ögonblick.

Detta är Kolibrins dagar, gåvan av stillhet i rörelse, att kliva in i helig handling som får sin näring ifrån ditt heliga hjärta och dina heliga visioner. Du säger JA till själens kallelse och kastar dig ut på din andliga resa med mod och följer sången i ditt hjärta.

 

UPP