Walking the Path of Gratitude

Leva, Dö och Pånyttfödas

Resan under dom här dagarna har fokus på energi essensen av dig själv, vem du är i ditt ursprung som den store anden/ källan. De frekvenser du kommit hit för att uttrycka i det här livet. Du kommer att skapa medvetenhet om de projektioner du skickar ut i världen och de projektioner som läggs på dig från omvärlden och vilka bakdörrar och ursäkter du använder för att undvika att leva din dröm.

Det krävs mycket energi för att gömma dina egna skuggor för dig själv, energi som du istället kan använda till att leva. Du lär dig en bas som visar hur du vidgar ditt ljus, möter och läker dina sår och kallar in den verklighet du vill leva Nu.

Du öppnar upp för kontakten med ditt inre ”seende” så du kan ”se”/uppleva dig själv i alla dina olika aspekter och ta emot all information som finns tillgänglig i naturen och din vardag, synlig och osynlig.

Du lär känna döden så du kan välja livet och förstå att du själv har den potential som behövs för att uppfylla dina drömmar. Du omfamnar stillheten och lär dig att inte vara bunden av tiden utan leva ifrån perspektivet att du är evig. Du öppnar upp för möjligheten att låta energiplanet, ”beingness” få komma först och ”doingness” sedan.

Örnens energi

Det här är dagarna som lär dig att lyssna och att ”infinna dig” för att följa din dröm. Det är Örnen och Kondorens dagar, att vara den som håller visionen och ser med hjärtats ögon för att utvecklas till något större än det du är. Det är genom Örnens ögon vi ser igenom illusionen av separation och lever i enhetens verklighet.

 

UPP