Walking the Path of Gratitude

Walk Your Talk

Under dessa dagar är det dags att kasta sig ur boet och flyga själv. Att veta att mina egna vingar bär, att jag har de resurser jag behöver för att skapa mitt eget liv och att jag flyger vinge till vinge med den store anden.

Vi kommer att lyssna på de signaler, symboler och tecken som vi sänder till oss själva och utifrån det lära oss urskiljningsförmåga och att göra val och omval. Vi lär oss att det är bättre att välja och komma på att detta inte var en plats för mig, än att inte välja alls. Vi kommer att skapa ceremonier och altare för att ära oss själva och vår egen vandring. Vi lär oss att vandra med respekt och ödmjukhet mot oss själva, vilket leder till frid inom oss och fred utanför oss.

Kanchis Wara

Genom Kanchis Wara – Apukuna, de 7 Gudomliga maskulina lagren utforskar vi vår själsresa i detta livet. Vi lär oss hur vi i balans kan förflytta oss och skapa ny början och belysa vår väg och vara i ständig kontakt med ljuset för att inte bränna ut oss. Vi finner/fördjupar vår väg, så vi lär oss hur vi ska vandra på moder jord med ödmjukhet och vara i direktkontakt med vår själ.

Vår personliga stjärna

Vi har direktkontakt med vårt inre barn och vår personliga stjärna för att befinna oss i tillit och överflöd och låta vår inre nektar leda våra handlingar. I vårt hjärta kommer vi i kontakt med direkt energi. Vi lär oss förflytta/styra/kommendera vår egen energi med skönhet och kärlek. Vi välkomnar kontakten med energin från bergen och kommer i kontakt med vår inre röst och vår kommunikation. Vi lär känna vår stjärna, vårt ursprung och ärar den plats vi kommer ifrån. Vi smälter samman våra kunskaper och erfarenheter för att dela dom med världen och mötas som bröder och systrar.

Vi kommer också att ta emot en ceremoni med ren gudomlig energi från kosmos, en för hjärtat, en för skelettet, en för blodet och en för den kanal som kommer med livskraften till vår fysiska kropp som hjälp när vi nu kliver ut och lever dom vi är.

 

The Way of Love - fortsättningskurs

Det finns nu även en fortsättningskurs - The Way of Love - med 5 delkurser där målet är att deltagarna får verktyg och kunskap att själva kliva in i ledare/lärarrollen och dela sina erfarenheter och kunskaper till andra.

För att få delta på fortsättningskursen behöver du ha vandrat igenom Walking the path of gratitude 2 ggr. Första gången du går runt varvet blir det en personlig djup helande resa, andra gången du går runt så börjar du förstå/integrera/sammansmälta varje riktnings energi på ett djupare plan, du börjar bli självrefererande och från den platsen är du välkommen att börja vandra – The Way of Love.

Läs mer här!

 

UPP