Walking the Path of Gratitude

Walk Your Talk

Under dessa dagar är det dags att kasta sig ur boet och flyga själv. Att veta att mina egna vingar bär, att jag har de resurser jag behöver för att skapa mitt eget liv och att jag flyger vinge till vinge med den store anden.

Du övar dig på att lyssna på de signaler, symboler och tecken som du sänder till dig själv och utifrån det lära du dig urskiljningsförmåga och att göra val och omval. Du omfamnar gåvan av att välja och ombestämma dig. Tillsammans med övriga deltagare skapar du ceremonier och altare för att ära var och ens heliga uttryck och ärar din egen och andras vandring med respekt och ödmjukhet. Detta leder till frid inom dig och fred utanför dig.

Du utforskar din själsresa i detta livet, hur du navigerar, förflyttar dig för att vandra på Moder Jord med ödmjukhet, kärlek, harmoni och glädje, skapandes din största version av din högsta vision av dig själv Du smälter samman med dina kunskaper och erfarenheter för att dela dem med världen och mötas som bröder och systrar.

Du lär dig en ceremoni med ren gudomlig energi från kosmos, en för hjärtat, en för skelettet, en för blodet och en för den kanal som kommer med livskraften till vår fysiska kropp som hjälp när du nu kliver ut och lever den du är.

 

The Way of Love - fortsättningskurs

Det finns nu även en fortsättningskurs - The Way of Love - med 5 delkurser där målet är att deltagarna får verktyg och kunskap att själva kliva ut och dela sina erfarenheter och kunskaper till andra.

För att få delta på fortsättningskursen behöver du ha vandrat igenom Walking the path of gratitude 2 ggr. Första gången du går runt varvet blir det en personlig djup helande resa, andra gången du går runt så börjar du förstå/integrera/sammansmälta varje riktnings energi på ett djupare plan, du börjar bli självrefererande och från den platsen är du välkommen att börja vandra – The Way of Love.

 

UPP