Munay-Ki summering

(översatt från www.munay-ki.org)

 

Sarahkka logo

Nästa steg i vår evolution

Sarahkka logo

Evolution inom en generation, inte bara genom flera generationer. Hur? Ljusenergifältet är den mjukvara som instruerar vår hårdvara (DNA)att tillverka proteiner som skapar vår kropp.

Sarahkka logo

Munay-Ki är koden för den nya människan. Dessa koder överförs genom att 9 riter ”nerladdas” till ljusenergifältet.
Nerladdnings-portarna är vårt chakrasystem.
Chakrana är sammankopplade med vår ryggrad och informerar vårt nervsystem och vår hjärna direkt.

Sarahkka logo

Munay-Ki betyder ”Jag älskar dig” eller ” Var den du är”. De 7 första riterna i Munay-Ki har alltid varit tillgängliga. De 2 sista riterna har inte tidigare varit tillgängliga för mänskligheten förrän nu.

Sarahkka logo

Varför är Munay-Ki viktig?

* Aktiverar ljusenergifältet och dess förmåga att manifestera och skapa.
* Transformerar ditt liv från rädsla till nåd.
* 2012
* 144,000 medvetna, vakna människor som kan förändra världen.

Sarahkka logo

Tre kännetecknande övningar:

* Heligt Rum
* Andning
* Eld Ceremoni

Sarahkka logo

5 principer

Principerna behövs för att fröna från Munay-Ki ska få växa till homo luminous, och lägga den nya grunden för en ny värld.

* Icke våld
* Sanning
* Integritet
* Måttfullhet
* Generositet

Sarahkka logo

Enkelt att göra:

* Kliv in i Heligt Rum
* Tona in
* Överför

Sarahkka logo

Etablera mentorskaps relation

Sarahkka logo

Grund Riterna

* Helaren: Startar upp den helande resan. Aktiverar din healing kraft
* Kraftbanden: Beskydd
* Harmoni riterna: Sammankopplar dig med de organiserande principerna i universum.
* Den som ser riten: Väcker upp ”den som ser” inom dig; återkopplar perceptuella center.

Sarahkka logo

Arvs Riterna

* Väktaren över dagen: Kommer med healing och skönhet
* Väktaren över visdomen: Lär ut. Bär fram visdom och glädje. Eliminera lidande.
* Väktare över jorden: Håll väktarskap för hela jorden. Bli frid/fred.

Sarahkka logo

Riten för tiden som skall komma

Laddar ner de slutgiltiga koderna för den nya människan i ljusenergifältet. Förankrar dig i framtiden NU.

Sarahkka logo

Skapelse Riten

Kommer med cellförståelse att den store anden inte bara arbetar genom dig, utan som DIG, obeskrivlig Ren Medvetenhet!

Sarahkka logo

 

UPP