Munay-Ki riternas ursprung

(översatt från www.munay-ki.org)

 

Övergångs riter och initieringar har praktiserats i årtusenden av människor på jorden. Munay-Ki riterna är baserade på ursprungsutföranden från Inka och före- Inka schamaner från Anderna och Amazonas. De presenteras på det sätt som jag lärde mig från mina mentorer, avskalade alla spår från vilken kultur de kommer ifrån.

Jag har gjort detta för att respektera de infödda traditionerna, och för att undvika idén att personer från väst kan bli traditionella schamaner eller Indianer. Jag erbjuder dessa riter med full tillåtelse från mina lärare, don Manuel Quispe, som var den siste stora medicinmannen från Q´ero Inka nationen. Fel eller brister i presentationen är enbart mina egna.

 

Marie, dona Maria och don Umberto

 

Seers Rite praktiseras i många olika former bland folk i Perus norra kustområde (arvingar från Chimu och Moche kulturer) och bland de seende och spårare i Amazonas.

Harmony Rite kommer  från låglands Q'ero, Huachipayre folket från kanten av Amazonas. Jag lärde mig den från Alejandro Cahuanchi, en berömd healer.

Bands of Power överfördes av Juan Victor Nuñez del Prado, en vän och kollega, vars far var en av de första att upptäcka Q´ero nationen.

Healers Rite är känd som ”Hampe välsignelsen” och kommer från höglands Q´ero folket.

Daykeeper Rite är känd bland Q'eros som ”Pampamesayok”, och hänvisar till låglandet och dalgångarnas landskap – ”Pampa”, och till mesan eller altare.

Wisdomkeeper Rite är känd bland Q'eros som ”Altomesayok rite”, och hänvisar till de höga bergen i Anderna. Don Manuel Quispe var den siste store Altomesayok av Q´ero nationen.

Earthkeeper Rite är känd bland Q'eros som ”Kurak Akuyek rite”, och hänvisar till de gamle som ” tuggade sönder/matsmälte” visdomen för att nära de unga som skulle följa.

Starkeeper Rite är känd som ”Mosaq Karpay” , vilket betyder -ny rit- i Qechua språket. Denna rit som tillkännager och förbereder ´för tiden som skall komma´. Inkas kosmologiska struktur går från jorden (Pachamama) till bergen (Apu) till stjärnorna.

Creator Rite är känd som ”Taitanchis Rite”. Ordet Taitanchis översätts bokstavligen som ”Gud”.

 

Dessa riter är inte bara Initieringssteg, utan kanske steg för människans utveckling. När nationer slåss för bitar av ett område och krigar över land, så måste vi hitta visdomen att skapa fred mellan alla människor. Undertiden som vårt rymdteleskåp visar oss bilder av ett oändligt och omätbart universum, måste vi hitta en mänsklig historia som inkluderar stjärnorna. Och undertiden som vår förmåga att förstöra världen ökar, så är vi kallade att kliva in i uppgiften av ett påtaget förvaltarskap för hela skapelsen.

I sin essens handlar riterna om förvaltarskap. De är inte ego vinnande eller erkännande för någon prestation, de gör inte heller någon speciell. Tvärtom, de gör dig unikt oviktig. Endast då, från en position av inget ego, kan vi vara sant tillgängliga.

Under deras besök i USA, så påpekade Inka att dessa riter inte var för oss individuellt, de var för andra, att dela. Det har varit min erfarenhet att de inte blommar förrän vi har gett dem vidare med mycket Munay, med kärlek.

I Munay

Alberto Villoldo PhD
Mars 2007