Våra chakran

(översatt från www.munay-ki.org)

JORDENS CHAKRAN       HIMMELENS CHAKRAN

 

Chakran - Själens anatomi

Vårt ljusenergifält innehåller ett arkiv av alla våra personliga och våra förfäders minnen. Av alla trauman från vår barndom och till och med smärtsamma sår från tidigare liv. Dessa register eller präglingar sparas som känslor med sin fulla intensitet och färg.
Präglingar är som vilande dataprogram som när de aktiveras tvingar oss till beteenden, relationer, olyckor och sjukdom som parodierar det ursprungliga såret.

Vår personliga historia återupprepar sig verkligen. Präglingar från fysiskt trauma sparas i det yttersta lagret av vårt energifält. Känslomässiga präglingar sparas i det andra lagret, själens präglingar i det tredje och andliga präglingar i det fjärde och djupaste lagret. Präglingar i vårt energifält gör oss benägna att följa vissa vägar i livet. Dom dirigerar händelserna, upplevelserna och människorna vi attraherar till oss själva. Präglingar driver oss till att återskapa smärtsamma draman och uppslitande sammandrabbningar, men ändå guidas vi slutligen till situationer där vi kan hela våra tidigare själs sår.

Vårt ljusenergifält innehåller en mall för hur vi lever, hur vi åldras, hur vi helas och hur vi kommer att möta livets slut. När det inte finns någon prägling i vårt ljusenergifält för sjukdom så går tillfrisknandet i en otrolig hastighet. Men på samma sätt kan en prägling för sjukdomar försvaga immunsystemet och det kan ta extremt lång tid för oss att återhämta vår hälsa efter en sjukdom. Ingen av oss vill tillbringa månader i återhämtning när vi kunde ha tillfrisknat på några dagar eller veckor. När vi raderar den negativa präglingen som är orsaken till sjukdomen, kan immunsystemet snabbt få bukt med obalanserna i kroppen.

I det yttersta lagret av ljusenergifältet finns membranet eller ”huden” av ljuskroppen. Membranet fungerar som en försvarskokong på samma sätt som huden är kroppens skyddande membran. Präglingarna av fysiskt trauma och sjukdom etsas in på membranet precis som mönster som ristas in på glas.

 

Präglingar av hälsa och sjukdom

Präglingar formas när negativa känslor som följer med trauman inte helas.

Präglingar i ljusenergifältet kan skapa underliga och uppenbart orelaterade händelser i den yttre världen. De kan dirigera hur vi möter kärlekspartners som alla har samma typ av ohälsosamma personliga karaktärsdrag. De kan placera oss på de mest märkliga platser för att möta någon som vi är ämnade att möta. De kan programmera oss att vara i den bil som blir påkörd av mötande trafik eller i den som just missade olyckan.

Helaren är intresserad av att dränera de ohälsosamma känslomässiga energierna runt en prägling och sedan radera ut själva präglingen. Det första steget i ”Healing the Light Body Training” [1] innehåller en djup rening eller ”skrubbning” av vårt ljusenergifält. Studenten identifierar sig inte längre med sin personliga historia. Följaktligen kan en Navajo medicin kvinna säga ”- bergen är jag, floden är jag -”. Helare kan ha lidit av förluster, hunger, smärta och övergrepp men de förstår att först och främst är de resenärer på en stor resa genom evigheten.

Detta är målet med att helas genom ljusbads processen [2]. Jag är inte särskilt intresserad av att arbeta inom mina klienters historia, på det sätt som psykologer gör. Jag är intresserad i att assistera klienten att förstå att de inte är deras historia, inte skådespelare i ett manus som skrevs av deras mamma eller pappa eller av kulturen eller tiden de råkar leva i, utan de är historieberättarna. För att kunna göra detta måste jag komma åt de underliggande präglingarna i ljusenergifältet.

 

Chakrafärger

 

Chakranas Anatomi

Oavsett var vi är födda har alla ett skelett med exakt samma antal ben. På samma sätt delar vi också samma sorts ljusanatomi, vilket inkluderar chakran och akupunktur meridianer.
Chakrana är en virvlande skiva av energi. Ordet chakra betyder ”hjul” på sanskrit. Dom spinner 8- 10 cm utanför kroppen och är sammankopplade till vår ryggrad och det centrala nervsystemet.

Chakrana är en direkt kanal till människans neurala nätverk. De roterar medsols, på samma sätt som spiralarmen galaxen snurrar runt. Varje chakra har en unik frekvens som vi uppfattar som en av de sju färgerna i regnbågen. Chakrana i ett nyfött barn visar deras renaste färg, från röd i det första chakrat till violett i det sjunde. Allteftersom vi blir äldre börjar färgen i våra chakran att blekna. Trauman och förlusterna i vårt liv lämnar sina ohälsosamma spår efter sig. Sörjan som fastnar i ett chakra gör att chakrat inte tillåts att vibrera på sin rena frekvens, och det fysiska åldrandet accelereras. När en schaman fullföljer sin helandeprocess blir chakrana klara. De snurrar fritt och vibrerar med sin ursprungliga renhet igen.

Schamanerna från Amazonas tror att när du renat alla dina chakran så förvärvar du en ”regnbågskropp.” Varje center vibrerar på sin naturliga frekvens, och du utstrålar de sju färgerna från regnbågen. Enligt sägnen sägs det att när du erhåller en regnbågskropp kan du göra resan bortom döden till andevärlden. Du har förmågan att assistera andra i deras helande resa och du kan dö medvetet eftersom du redan vet vägen tillbaka hem. Djungelschamanerna tror att döden är ett stort rovdjur som förföljer var och en av oss. Dom säger att många sjukdomar är orsakade av döden som förgiftar oss inifrån.

Dessa medicinmänniskor tror att döden (eller sjukdom, som jag föredrar att tänka på det som) gör anspråk på oss lite i taget, tills vi en dag inser att vi är mer döda än levande. Jag har sett det hända många människor, och jag tror att detta tillstånd är markerande för dagens Amerika. När dina chakran är klara jagas du inte längre av döden. Livet gör anspråk på dig och därför kan döden aldrig kräva dig igen. Inka nationens flagga är regnbågen, som har en väldigt speciell plats i deras mytologi. Du kan se den fladdra över taken i Cuzco varje dag.

 

[1] Grundutbildning som The Four Winds håller - övers. anm.
[2] En healing teknik som lärs ut i grundutbildningen - över. anm.


JORDENS CHAKRAN       HIMMELENS CHAKRAN

 

UPP