Himmelens chakran

(översatt från www.munay-ki.org)

 

I de sjätte, sjunde, åttonde och nionde chakrana går utvecklingen bortom det ordinära ego funktionerna till medvetenhet som är bortanför det rationella och kliver in i den mytiska världen. Vi utforskar mer och mer subtila energier.

Att kliva bortom döden var attributet för det sjätte chakrat; Mästare över tiden var attributet för det sjunde; osynlighet var attributet för det åttonde och att kunna behålla en hemlighet var attributet för det nionde chakrat.

 

Sjätte chakrat

Det sjätte chakrat, eller tredje ögat, är placerat i mitten på pannan. I Hinduiska traditioner så tror man att det är Shivas tredje öga, som garanterar kunskapen om den perfekta sanningen och icke dualitet. Vi utrycker det gudomliga inom oss, och vi ser det gudomliga i andra. Du förstår att du är en evig varelse som innehar en temporär kropp.

När det sjätte chakrat fungerar dåligt, förväxlar individen information med kunskap. Han känner att han förvärvat stor andlig sanning, när det enda han har är en samling av fakta.
Schamaner vet hur man kan få det att regna utan att kunna förklara att vatten är gjort av väte och syre atomer. Andlig materialism är en inhemsk dysfunktion av tredje ögats chakra.

Ett uppvaknat tredje öga tillåter schamanen att veta vem han är. Det ger honom kunskap från det förflutna och framtiden och tillåter honom att föreställa sig alternativa öden.

Sjunde chakrat

Kronchakrat på toppen av vårt huvud är vår port till himmelen, på samma sätt som det första chakrat är portalen till jorden. Ljusenergitrådar från detta center når upp till stjärnorna och till vårt öde. Jorden beskyddar oss och när oss med sin livskraft, och himmelen driver oss mot det vi skall bli.

Läran från det sjunde chakrat är att vara mästare över tiden. När vi bryter oss fri från linjär, orsaksmässig tid, är vi inte längre bundna av det tyranniska greppet från det förflutna.
Idag är inte längre ett resultat av en tidigare händelse och vi upplever frihet från orsak och verkan. I det sjätte chakrat erhåller healern kunskap om det förflutna och framtida händelser, när hon väcker upp gåva från det sjunde chakrat kan hon influera dess händelser.

Det negativa uttrycket från det sjunde chakrat är andligt förfall maskerat som upplysning.

I vår kultur av omedelbar tillfredställelse vill andliga sökare hoppa över arbetet i de lägre chakrana.

De som har mästrat de sjunde chakrat tillhandahåller ovanliga krafter, inkluderat att minnas uråldriga minnen som tillhör det kollektiva medvetandet av mänskligheten.

Åttonde chakrat

Det åttonde chakrat är wiracochan, eller ”källan till det heliga”. Detta chakra befinner sig ca. 5-10 cm ovanför vårt huvud och när det är uppväckt lyser det som en strålande sol inuti ljusenergifältet.

Informationsfältet i det åttonde chakrat agerar som en mall för att skapa den fysiska kroppen. Det är som en snickare som bygger en stol (den fysiska kroppen) och senare bränner den i sin eldstad. Snickaren känner ingen förlust, eftersom han vet att han helt enkelt kan bygga en ny av nytt trä. Det åttonde chakrat påverkas inte av att kroppen dör. Om en prägling av sjukdom finns i detta chakra så är det som ett design fel som upprepar sig i varje ny stol.

Det negativa uttrycket av detta chakra är kosmisk skräck, såsom de upplever som är fångade mellan andliga världar och materia.

Attributet för det åttonde chakrat är osynlighet. I detta chakra blir vi medvetna om åskådaren (känd inom Buddhismen som vittnet) – ett jag som har varit närvarande från allra första början av vår andliga resa. Nu frånkopplad från sinnet, har det förmågan att se sinnet med alla sina draman utan att ansluta sig till dom. Åskådaren bevittnar hur vårt liv öppnas upp, och förstår att alla historier som vi brukar beskriva oss själva som är bara historier. Åskådaren förnimmer allting men kan inte själv förnimmas, för den kan inte omvandlas till ett förnimmelsebart objekt. Åskådaren är osynlig för den kan inte bli åsedd.

Med tiden börjar åskådaren att avslöja sin egen källa, som är Gud eller det nionde chakrat.

Det åttonde chakrat finns inom ljusenergifältet. Det svävar över huvudet som en snurrande sol. Det är vår koppling till den Store Anden, den plats där Gud vilar inom oss.

Vi ser detta chakra illustrerat som ljuset runt Kristus och som elden som steg ner runt apostlarna på pingstdagen, när de tog emot gåvan av den Helige Ande. När vi dör, expanderar det åttonde chakrat till en ljusglob och omsluter de andra sju chakrana som en behållare av ljus. Efter en period av försoning och rening, tillverkar det åttonde chakrat en ny kropp, såsom den har gjort om och om igen genom så många livstider. Den leder oss till våra biologiska föräldrar, och till det bästa livet (inte det lättaste) för att vi ska förvärva de upplevelser vi behöver för att växa andligen. De laddade traumatiska minnena från våra tidigare inkarnationer överförs till vår nästa kropp som präglingar i vårt ljusenergifält.

Det åttonde chakrats källa är det nionde chakrat, och sträcker sig över hela kosmos. Det är hjärtat i universum, ett med den Store Anden. Det åttonde chakrat är där Gud vilar inom oss, och det nionde chakrat den del av oss som vilar inom Skaparen.

Det åttonde chakrat motsvarar de Kristnas koncept av själen, som är personlig och begränsad. Det nionde chakrat motsvarar Gud, som är opersonlig och obegränsad.

Nionde Chakrat

Det nionde chakrat befinner sig i universums hjärta, det är utanför tid och rum; det sträcker sig genom den omätliga rymden och är sammankopplad med det åttonde chakrat genom en ljustråd.

Det nionde chakrat är Jaget som aldrig har blivit fött och aldrig kommer att dö. Detta Jag är före tiden, och det stiger aldrig ner i floden där tiden flyter. Det är före tid och rum och existerade innan Universum manifesterades. Detta är Jaget som aldrig har lämnat Edens Lustgård.

 

UPP