Jordens chakran

(översatt från www.munay-ki.org)

 

De fem lägre chakrana, från roten upp till halsen, närs huvudsakligen från jorden.

Tänk dig ett träd vars rötter går djupt ner i jorden. Näringen som den drar från jorden bärs upp genom stammen upp till de högsta grenarna. Solljuset som absorberas genom bladverket förvandlas till energi som i sin tur transporteras ända ner till rötterna. De fyra övre chakrana närs huvudsakligen från solen, vår stjärna.
Himmels-Gud religionerna betonar utvecklingen av de övre chakrana vilket försummar de nedre. Himmels – Gud civilisationerna förfinade teknologin, slutledningsförmåga och logik.

Jord- gudinne religionerna betonar de lägre chakrana vilket försummar de övre. Dessa civilisationer förblev odlar kulturer med lite intresse i västvärldens framåtskridande, medans de uppnådde avancerad kunskap inom astronomi, filosofi och arkitektur.(Kineserna uppfann krutet men använde det bara till fyrverkeri; det behövdes européer för att använda det till vapen.) jag tror att idag måste vi utveckla gåvan av både jord- och himmels chakrana.

Precis som varje organ i kroppen har varje chakra en unik funktion. Första och andra chakrat mat smälter känslomässiga energier. Kärnar dom för att dra ut näringen (som man kärnar smör – övs. anmärkning).

När det första chakrat inte har kontakt med jorden är de lägre centren oförmögna att stöta bort känslomässigt avfall. Det finns ingen exit utgång. Detta avfall förvandlas till giftigt slam som fastnar på chakrats väggar och saktar ner hastigheten. När slammet byggs upp i vårt andra chakra (där fly eller fäkta instinkten finns) så tolkar vi världen som fientlig och aggressiv. Solar Plexus, hjärtat och halschakrat (tredje, fjärde och femte) närs av de finare energierna av kärlek, medkänsla och empati. De är inte utrustade för att mat smälta känslor av något slag.
(Vi får problem när vi försöker mat smälta tunga energier och känslor med vårt hjärtchakra – vi får känslomässig halsbränna)

Himmelschakrana föds av subtil andlig energi.

 

Första chakrat

Första chakrat finns vid slutet av ryggraden, mellan anus och vårt könsorgan. Det är portalen till det feminina, utdragna ljustrådar som går ner genom våra ben ner i biosfären. Som en djup rot som sträcker sig ner i de fuktiga, rika platserna i Moder Jord, förser det första chakrat oss med essentiell näring.

När vi tappar kontakten med jorden, börjar vi ta vår livs näring från ytan. Som ett resultat blir vi som ett träd vars vida, ytliga rötter inte bär i en storm, utan det faller över ända. Vi tappar vår stabilitet, vår basplattform och vår trygghet.

När det första chakrat inte har kontakt med den feminina jorden, kan vi känna oss övergivna och moderlösa. Den maskulina principen dominerar och vi letar efter trygghet från de materiella tingen. Individualitet vinner över relation och själviskhet vinner över ansvar i familjen, socialt och globalt. Ju mer separerade vi blir från jorden, desto mer fientlig blir vi till det feminina.

Första chakrats drivkrafter är primära och instinktiva. Vi söker skydd. Vi söker efter mat. Vi strävar efter att överleva även under de mest svåra förhållanden. Vi förökar oss. Dessa behov är fundamentala instinkter.

De fyra instinktiva drivkrafterna – rädsla, utfodring, kamp och sex speglas i de två lägre chakranas agenda.

En individ som styrs utifrån det första chakrat är i ett tillstånd av primär sammansmältning med världen. Han är uppfylld av sina sinnen och engagerar sig endast i den materiella världen. Han tror att världen är skyldig honom något och att de runt omkring borde erkänna honom som speciell. Han blir självcentrerad och narcissisk.

Dessa är beaktansvärda positiva attribut för de första chakrat. Dess överlevnadsinstinkter försäkrar artens överlevnad; De driver oss till att para oss och föda barn, och tillåter människan att hålla ut under de mest ogynnsamma förhållanden.

 

Andra chakrat

Det andra chakrat är placerat fyra fingerbredder nedanför naveln. Det är länkat till våra njurar och till vattenelementet.

Det andra chakrat metaboliserar ljusenerifältets energinäring. Alla former av energi representerar mat för det här chakrat. Det processar jord energi som tas upp genom det första chakrat och matsmälter känslomässiga energier i nervsystemet. När det här chakrat fungerar ordentligt kan det omforma negativa känslor såsom ilska och rädsla och släppa ut dom genom det första chakrat som avfall.

Kronologiskt så motsvarar det här chakrat åldrarna mellan åtta och fjorton. Ungdomen som längtar efter romantiska äventyr ger upphov till den tillströmmande aktiviteten i det andra chakrat. Detta chakra är erotiskt, fullt av lust och fantasi och driver fram en adrenalinstinn romans.

De negativa uttrycket av det andra chakrat är ilska och rädsla.

Dysfunktion i detta chakra kan leda förväxling mellan sex och kärlek. Den stora uppgiften för det andra chakrat är att omforma sex till kärlek och romans till intimitet. Detta är ingen lätt uppgift eftersom de negativa drivkrafterna från detta chakra är ett behov att kontrollera andra genom pengar, makt och sex.

 

Tredje chakrat

Det tredje chakrat är placerat vid solar plexus och associeras med bukspottkörteln.
Denna körtel är energibanken för vår kropp.

Det tredje chakrat är kraftcentralen i ljusenergifältet. Dess kraft kan användas konstruktivt för att manifestera våra önskningar i världen. När den används destruktivt kan den undertrycka vår ursprungsnatur eller könsdrift.

Den feminina kraften från första chakrat och den primära sexuella energin från den andra chakrat transformeras till finare bränsle som det tredje chakrat använder för att fullfölja våra drömmar. Detta chakra fyller på reserverna i ljusenergifältet. När vi väcker upp kraften från detta chakra, upplever vi oräddhet och en beslutsamhet som inte avskräcks vid motgångar.
Hindren i vår väg smulas sönder.

Tredje chakrats funktion är att översätta visioner till verklighet.

Eld elementet som styr det tillhandahåller bränslet för att manifestera drömmar.

Nyckelordet för detta chakra är service.

 

Fjärde chakrat

Hjärtchakrat är placerat vid hjärtat, i mitten av bröstet.

Frihet, glädje och en bestående frid blir kännetecknet av en person som lever i sitt hjärtas centrum. Det är ifrån detta center som vi formar våra familjer och upptäcker kärleken med vår själspartner och våra barn.

Kärleken från hjärtchakrat är varken tillgivenheten som vi utbyter med varandra eller den romantiska kärleken som vi ”faller” in i. Hjärtchakrat blomstrar av kärleken från skapelsen.

Denna typ av kärlek är inte objektfokuserad, inte heller beroende av någon annan för sin existens. Den är inte sentimental. Den är opersonlig. Kristna teologer kallar den för agape. Inkas kallar den för munay. Denna typ av kärlek är inte en väg till ett avslut. Det leder inte till giftermål eller relationer. Det är ett slut i sig själv.

Ett av de negativa uttrycken för detta chakra är förälskelse av jaget.

Ett balanserat hjärtchakra tillåter oss att överlämna oss till kärlekens intimitet. Den integrerar de feminina och de maskulina principerna inom oss, och vi letar inte längre efter vår ”förlorade halva” utanför oss själva.

 

Femte chakrat

Det femte chakrat är placerat i håligheten vid halsen och influerar sköldkörteln och temperaturregleringen i kroppen.

Det femte chakrat är vårt mediala center som ansvarar för clairvoyance, clairaudience, clairsentience och förmågan att kommunicera utan ord.
Ett dysfunktionellt femte chakra kan resultera i ovälkomna mediala upplevelser. Sömnbesvär är vanliga när detta chakra är i obalans. När det femte chakrat är klart börjar vi uppnå erkännande inom det område vi brinner för och uppnår specialkompetens inom den profession vi valt. Det femte chakrat ger oss förmågan att skapa visioner av möjliga framtider och att handla utifrån vår vision. Du föreställer dig den du kan vara och känner friheten av oändliga möjligheter. Det femte chakrat tillåter oss att se inom oss själva, att bli medveten om vår inre process.

Det femte chakrat ger röst åt hjärtats känslor.

Ett negativt uttryck från detta chakra är berusningen av din egen kunskap. Dessa människor lyssnar inte på andra i en konversation. Att ha rätt är viktigare än att bli förstådd. Risken i det femte chakrat är en tendens att omvandla andliga insikter till trossatser.

 

UPP