Arketyperna

(översatt från www.munay-ki.org)

De stora arketyperna i vår tradition är organiserande principer i universum. Dom är den kraft vi kallar på för att skapa Sacred Space och de är energivarelserna som har planterats som frön i vart och ett av dina chakran. Det är viktigt att komma ihåg att du har tagit emot dem som frön, de är ren potential - det är ditt egna engagemang med dem och din relation med dem som gör att de gror till kraftfulla krafter som informerar dina chakran på ett nytt sätt. Det är därför du gör eld ceremonierna, för att gro dessa frön med eld.

Ta de två veckorna efter varje eld ceremoni för att hämta kraft från arketypen i varje chakra, se din värld från detta perspektiv,så att du får din egen känsla av förbindelse med arketypen. Istället för att enbart informeras av våra historier och våra kulturella synsätt, börjar dessa organiserande principer av Universum, organisera dina energicentran.

 

Ormen

moder av vattnen, helarens arketyp i många kulturer, den som lär oss att ömsa vårt personliga förflutna på samma sätt som hon ömsar sitt skinn
- primär livskraft, den som dyker djupt, djupt- som känner vägen till de djupaste platserna inom oss själva
- den som går med skönhet på Moder Jords mage - den som vet vägen tillbaka till trädgården, platsen av oskuldsfullhet.

Ormsten

 

Jaguaren

moder- syster jaguar som vet vägen över regnbågsbron till världen av mysterier - den som sväljer den döende solen, lär oss att kliva bortom rädsla, våld och död.
Den arketypiska förbindelsen till livskraften i djungeln, allt som är grönt, vårdaren av livskraften
-ljuskrigaren som inte har några fiender i denna världen eller nästa - representerar Liv/Död principen och förnyelse.

 

De Uråldriga och Kolibrin

platsen för våra förfäder, mormödrar och farmödrar, farfäder och morfäder, uråldriga minnen, uråldrig visdom
- de som klivit ut ur tiden men som går igenom slöjan för att hjälpa oss att minnas de uråldriga vägarna
- kolibrins väg, som dricker direkt från livets nektar - inte byggd för att flyga men som ändå ger sig iväg och genomför en omöjlig resa.

 

Kondoren eller Örnen

den stora arketypen för öst, platsen där solen går upp, platsen för den vi kommer att bli
- principen att se från ett högre perspektiv, visionen av klarhet och skönhet,
kondorens stora vingar håller hjärtat, lär oss att se med hjärtats ögon
- den som puttar oss ut ur boet för att sträcka ut våra egna vingar så att vi alltid kan flyga vinge vid vinge med den store Anden.

 

Huascar

livets Gud, dödens Gud. historiskt en av Pachacuti Inkas två söner( den Inka som läste profetian att skäggiga män med pinnar som talade med eld skulle vända upp och ner på världen)
Huascar var bevararen av medicin lärorna, han dödades av sin bror som därefter förhandlade med spanjorerna.
han blev den harmoniserande principen av den undre världen - den kaotiska mörka platsen av all kreativ potential.
han/hon är förnyaren av jorden och vårt personliga behov av att förnya vår egen jord, fält som ligger i träda, platser som behöver luftas. Huascars gåva är att harmonisera vår relation med vår Skugga.

 

Quetzalcoatl

morgonens,gryningens Gud, den som bringar dagen, morgon stjärnan - Quetzel är en vacker djungelfågel och coatl är en orm, reptil, med fjädrar, bevingad orm som lärt sig flyga
-organisatören för mellanvärlden, kom med konstbevattning, medicinväxter och stenhantverk, vandrande genom Amerika, kom med stabilitet, musik, dans, flöjter, trummor
- trots att det hade blivit förlorat i vår kultur, kan vi kalla på den individuellt, en animistisk kunskap om jordens vägar - organiserar din relation med mellanvärlden
- när du kommer i rätt relation med Quetzalcoatl behöver du inte styra ditt liv i detalj längre.

 

PachaKuti

historiskt, Inka konungen som gavs profetian att världen var på väg att vändas upp och ner (att spanjorerna skulle komma) bevarare av möjligheter, organiserande princip i den övre världen
- innefattar konceptet om cirkulär tid, att kliva ur den linjära tiden - får tiden att stå stilla - bringar ordning, himmelsk ordning
- att komma i relation med PachaKuti låter oss upptäcka vad som kan ändras och att förändra det innan det har blivit fött.

Du måste utveckla din egen relation med arketyperna och dina beskrivningar bör komma från din egen erfarenhet.