De stora principerna

 

Ickevåld
förorsaka inte skada för dig själv eller andra

Sanning
var sann mot dina ord och låt dina ord vara sanna

Integritet
stjäl inte, inte ens det minsta lilla, vandra det du säger

Måttfullhet
använd vist livskraften inom dig

Generositet
ge mer än du tar för inget i världen tillhör egentligen dig