Meditation Creator

Meditation av Marie J Ytterman

 

Creator (Skaparen)

Låt moder jord bära dig medan du ger dig ut på denna resa.
Tillåt dig att förflyttas till ett av de heliga bergen som finns runt om på vår planet. De heliga bergen som bär på den urgamla visdomen, och bär en kraftplats på sin snöbeklädda topp.
De berg där människan möter Gud.

Du börjar att vandra vägen upp mot berget, och minns vem du är, de vackra historierna, dina historier, du som skapar historier för att lyfta människor - precis som bergen lyft dig.

Du lyfter blicken upp mot toppen på berget, där snön lyser vit. och när du känner närvaron av toppens energi börjar du lämna dina historier bakom dig, allt det du varit, allt det du är i detta livet skalas av.

Ju närmare toppen du kommer desto klarare lyser den renaste, eviga essensen av dig fram, en essens av frid, kärlek och enhet.
När du kommit upp på toppen vänder du dig i den riktning som just du behöver vara i, du sätter dig ner för att låta människan i dig möta Gud i dig.

Så fort du slagit dig ner omges du av en sfär av energi, du omges av alla dom väktare som vandrat denna väg före dig. Du känner deras närvaro och visdom fylla dig och du öppnar upp ditt hjärta för att helt och hållet omfamna denna upplevelse.

Du känner hur du lyfts upp, upp bortom orden, bortom tiden, bortom dimensionerna och kliver in i ett varande av vibrationer. Du är i Guds hjärta, en plats där allt är evigt, där det inte finns någon död utan bara möjligheter till en ny form.
Här är du allt ...eller inget. Här föds allting fram och hit återvänder allt, i en evig spiral av medvetet valda upplevelser.
(Stanna till en stund och låt varje cell inom dig åter få minnas livets spiral, åter minnas skaparen inom sig.)

Du har nu möjligheten att välja en ny form, skapa en ny historia för dig, så visualisera dig själv i en ny form, se dig själv, upplev, smaka och lukta din nya form. Var din nya form med hela din själ
(stanna till en stund så du verkligen är din nya form)

En gåva börjar ta form i dina händer, ta emot gåvan, låt den smälta samman med din kropp. Sakta känner du hur du förs nedåt, tillbaka mot den snöbeklädda toppen du sitter på. Du kommer tillbaka i din nya form med din gåva inom dig.

Du har en upplevelse av total samklang med allt som är, en total frid, glädje och kärlek fyller dig. Du påbörjar din vandring ner för berget. Du vet nu i varje cell av din varelse att du är evig och som den skapare du är kan du själv välja form och upplevelser här på jorden.

Sakta kommer du tillbaka till här och nu, med vetskapen om att du bär vibrationen av skaparen inom dig.