Kraftdjuren

(översatt från www.munay-ki.org)

 

Ormen

Varje arketyps djur innehåller olika energier. I söder symboliserar ormen kunskap, sexualitet och healing.
Kanske den mest universella arketypen, ormen har alltid representerat naturens helande krafter.
Medicin symbolen, eller caduceus, är formad av två ormar som slingrar sig runt en stav. I öster är den ringlande ormen en symbol för Kundalini energin.

Ormen representerar urtidsförbindelse till det feminina och är därför en symbol av fertilitet och sexualitet.
Den symboliserar den essentiella livskraften som söker förening och skapelse. Vi kan åkalla den kreativa principen genom att kalla på arketypen av ormen.
När jag[1] arbetar med en klient som har förlorat sin passion över livet, som har dränerats på sin energi och entusiasm, så sammanför jag henne med söderns energier och skickar hem henne med ormen ande som sällskap. Jag vet att detta kommer att väcka livslusten.

 

Jaguaren

Västs djur är jaguaren. Den förnyar och transformerar livet i regnskogen. Där ormen representerar kraften av healing, som är gradvis och stegvist växande så står jaguaren för plötslig förändring, eld och död. Det kan verka konstigt för oss att den transformerande kraften i Universum också är associerad med död.
Det som bestod förändrade och förnyade alltid sig själv. Det som förblev oförändrat förgicks. De forntida Amerikanerna visste att kaos och ordning, expansion och kontraktion var de naturliga cyklerna i livet.

Vi kan förändra våra kroppar så de helas snabbare och åldras på ett elegant sätt genom att införliva kraften som representeras av Jaguaren
Jag[1] har börjat tro på metaforen att vi har nio liv, liksom katterna. När vi når slutet på en av de livstiderna (andra kan kalla dem steg eller faser i livet) så är det viktigt att ge ditt gamla jag en hederlig begravning, och sedan ta språnget som en jaguar till den vi kommer att bli, annars kan vi tillbringa år med att laga och fixa ett gammalt jag som vi har växt ur.

När jag[1] arbetar med klienter i kris, som känner att hans liv inte går att laga, skickar jag hem honom med jaguaren. Oftast tror min Klient att det bara är en metafor, men jag vet att liv- död principen, som representeras av jaguaren kommer att assistera honom i att tillåta de delar av honom som behöver dö att göra det, liksom att återge hopp och komma med ny balans ur kaoset

 

Kolibrin

I nords riktning representerar Kolibrin modet att ge sig iväg på en storslagen, episk resa. Kolibris utvandrar över Atlanten, dom reser varje år från Brasilien till Kanada.
När jag [1] arbetar med en klient som håller på att ge sig iväg på sin själs livsresa, så hjälper jag henne att ta kontakt med kolibrins energi.
När vi blivit berörda en gång med energin från denna arketyp, så kastas vi ut på vår egen själs resa som så småningom leder oss tillbaka till källan, där vår själ föddes.

Nords energi hjälper oss att ge oss iväg på en fantastisk resa trots otroliga odds. När det inte finns tillräckligt med tid, pengar eller kunskap för det du försöker göra kan Kolibrin ge dig det mod och den vägledning som du behöver för att nå framgång.

 

Örnen

Östs riktning representeras av örnen och kondoren, som ger klarhet, visioner och framtidsbilder
Örnen förnimmer hela livets panorama utan att bli fast i detaljerna. Örnens energier assisterar oss i att hitta en guidad vision av våra liv. Kondorens ögon ser det förflutna och framtiden, vilket hjälper oss att veta var vi kom ifrån och vem vi kommer att bli.

Örnen hjälper oss att blicka över striderna som tar vårt liv i anspråk och konsumerar vår energi och uppmärksamhet.
Örnen ger oss vingar att flyga över de triviala dagliga striderna upp till de höga topparna nära himlen.
Örnen och Kondoren representerar de självöverskridande principerna i naturen.

 

Himmel och Jord

De sista två riktningarna - ovan och nedan, representerar det maskulina och det feminina. Schamanen åkallar dom för att bevara och föreviga,
med förståelsen att livet är en delikat balans mellan förändrat och oförändrat. Inka´s tror att själen har tre delar.
När människor dör så går en del(den föränderliga) tillbaka till jorden, för att återgå till naturen och bli ett med allt liv.
En annan del (kraften och visdomen) återvänder till de heliga bergen, och den tredje delen (den oföränderliga) återvänder till solen.

Jorden är den mottagande och närande principen. Jordens kraft är att förmultna och förnya. På sommaren återgår bladen till värdefull jord.
När vi ärar jorden så ger vi erkännande till vår relation med allt annat liv, från träden till fiskarna, fåglarna och stenarna.
När vi ärar himlen ger vi erkännande till våra stjärnbröder och stjärnsystrar, och vi dedicerar vår healing gärning till den Stora Anden, skaparen av allt.

 


[1] Alberto Villolldo (övs.anm.)