Meditation Nustas

Meditation av Katherine S Wheeler
Fritt översatt och intonat av Marie J Ytterman

 

Nustas - Inkaprinsessorna

Låt moder jord bära dig medans du ger dig ut på denna resa.
Påbörja din vandring in i ditt hjärta, ett hjärta som du öppnar upp helt och fullt i trygg förvissning om att du kan vara totalt öppen och sårbar.

Du vandra in mot ditt hjärtas trädgård, en trädgård som bara du känner och har tillträde till, en trädgård där du vandrar i Edens lustgård. Gå nu fram till den plats i din trädgård där du har ingången till moder jord, det kan vara under ett träd som fallit och visar vägen med sina rötter, det kan vara en jordhåla eller en öppning i ett berg. Hitta din öppning och kalla på det väsen som ska vara din vägvisare ner i Moder Jord.

Följ din vägvisare genom tunnlarna i jorden, djupare och djupare ner. Du börjar känna hur ett stort lugn kommer över dig, du känner dig väldigt trygg och en känsla av att "komma hem" infinner sig.

Du börjar närma dig jordens kärna, du känner värmen men den känns bara omslutande och närande, du kliver in genom jordens innersta skal, in i jordens livmoder. Du känner hur du slappnar av, hur ditt hjärta börjar slå i samma rytm som jorden hjärta. Det är tryggt och du fylls av frid. När du vaggas i rytmen av moder jord börjar du se ljuset runt omkring dig, ljuset av din egen potential, allt det du är. Du känner hur din sanna aura expanderar och vibrerar i sin fulla kraft (stanna till en stund i ditt sanna ljus och upplev vem du är).

Det här är du.... och du upplever en känsla av belåtenhet och tacksamhet... det finns ingenting annat du längtar efter, inget annat du vill vara... du har hittat hem. Du börjar nu känna en känsla av att vilja ge dig själv ett uttryck, du känner en längtan av liv. Du börjar förflyttas uppåt i en trång kanal, den varma lavan från jordens mitt pressar dig uppåt, utåt. Då förflyttas högre och högre, det pressar på från alla håll men du känner en inre glädje av att få födas fram, att få komma till uttryck.

Du känner hur livet kallar, hur du vill spränga fram i en förnyad version av dig själv....och så plötslig är du är ute!...dina lungor fylls av ett andetag, du känner livskraften flöda i dig och du fylls av en glädje bortom alla ord. Du glider med lavan en bit ner för berget och upptäcker att du är tillbaka på samma plats, i edens lustgård där du steg ner.

Allt är sig likt och ändå så totalt förändrat, allt omkring dig lyser med ett helt annat ljus, du ser på världen med helt andra ögon. Du vet vem du är, du är trygg och nöjd med att bara vara du. Du älskar hela din varelse och genom den känslan ser du en värld som är trygg och full av kärlek.

Bär nu med dig denna upplevelse och visdomen av att genom varje förändring du går igenom finns viljan och längtan att växa och skapa nya uttryck av dig själv. Kom sakta tillbaka till här och nu och lev ditt nya uttryck.