Munay-Ki Coaching

(översatt från www.munay-ki.org)

 

Definiera relationen

Som en mentor eller coach måste du komma till ett samförstånd med din ”lärling”, hur er relation ska fungera. Sätt upp villkoren och inkludera din tid och tillgänglighet, kostnaden, vad du förväntar dig och vad lärlingen kan förvänta sig från ert arbete tillsammans.

Du kommer att vara ansvarig för din lärlings välmående och lärande under processen.Du styr takten och saktar ner processen om det behövs. Du håller processen på en energi- eller andlig nivå, utan att engagera dig på det fysiska – litterära planet.

Din lärling är ansvarig för sin egen välfärd och delaktighet i processen.

Karta över resan

Ge din lärling en bild över resan som han/hon kliver in i. Visa DVD:n, diskutera riterna – där du inkluderar de grundläggande riterna och hur de förbereder ljusenergifältet och riterna som utvecklar kvalitéerna från ärkeänglarna. Beskriv de tre praktiserande övningarna: Att kliva in i sacred space, andningsövningen och den transformerande eld ceremonin.

Välkomna frågor om processen.

Resurser

Låt lärlingen få veta vilka resurser som finns tillgängliga för dom, inkluderat referenser till resurser för illumination och energihealing. Visa dem Munay-Ki hemsidan.