Wirachocha

Wirachocha är ett ord på Quecha som betyder "store skapare"
Det är det som vi är vana att kalla Själs stjärnan, ca. 10-12 cm ovanför vårt huvud.

 

Personligt Heligt Rum

Öppna din wirachocha genom att sträcka upp dina händer ovanför ditt huvud och känn ljusbollen som finns ca. 10-12 cm ovanför ditt huvud.
Dra ner denna ljusboll såsom en bubbla runt omkring dig.
Låt bubblan gå ända ner till jorden och ner i jorden ca. 10-12 cm.
Känn hur du sitter i en sfär av ditt eget själsljus - den store skaparen.

 

Morgonritual

Kontroll av din sfär, din wirachocha. Låt din wirachocha vara öppen runt dig. Låt blicken, känslan gå runt hela din sfär för att kontrollera om där finns några revor, hål etc. Laga det du hittar med din intention. Notera om du upprepade gånger hittar revor eller hål som uppträder på samma ställe, det är en signal om att något behöver uppmärksamhet, något som behöver komma i balans.

Kontrollera dina "Bands of Power". Visualisera det svarta bandet, som har sin fästpunkt vid navelchakrat. Expandera det så det når ut till kanten på din wirachocha, när det med jordens element
Visualisera det röda bandet, som har sin fästpunkt vid solar plexus. Expandera det och när det med vattnets element.
Visualisera det guldfärgade bandet, som har sin fästpunkt i hjärtchakrat. Expandera det och när det med solen, elden.
Visualisera det silverfärgade bandet, som har sin fästpunkt i halschakrat. Expandera det och när det med luften, månen
Visualisera det vita bandet, som har sin fästpunkt vid tredje ögat. Expandera det och när det med Spirit. Se hur alla dina band är vävda som ett enda band runt dig. Låt banden gå tillbaka till sitt naturliga tillstånd.

 

Kommunikation med dina arketyper

Gå ner till baschakrat och fråga ormen hur den har det idag, om den har något att förmedla till dig. Gå vidare till navelchakrat och Jaguaren och hör om det finns några budskap till dig. Gå sedan till Kollibrin i solar plexus och fråga hur kolibrin mår och vad den vill visa dig. Prata med Örnen och Kondoren i hjärtchakrat.
Fråga Huascar i halschakrat hur han/hon mår och om det är något du behöver uppmärksamma idag. Samtala med Quetzalcoatl i tredje ögat och be om hjälp att organisera den här dagen på bästa sätt. Och slutligen frågar du Pacha Kuti Inka hur han/hon har det och om det finns några budskap. Tacka respektive arketyp efter varje samtal.

 

Stänga din Wirachocha

Ta tag i din ljusboll ca. 10 cm ner i jorden och för sakta upp den tillbaka upp ovanför ditt huvud.
Låt nu dina händer känna ljuset från din stjäls stjärna och för det ljuset ner framför dig för att återinformera
dina chakran vem du är, för händerna ända ner till jorden och sedan upp till ditt navelchakra, ditt lilla universum.