Medicinhjulet

 

Medicinhjulet

 

SYD är ormens väg, en väg där du ömsar historierna från ditt förflutna precis som ormen ömsar sitt skinn.
Ormen som vet vägen tillbaka till Edens lustgård.
Den faktiska verkligheten Det du ser är det du får.

VÄST är jaguarens väg , en väg av liv, död och transformation. En väg där du lär dig att praktisera frid genom att bli frid.
Våra känslor, det feminina inom dig
Att vandra med skönhet på moder Jord

NORR är Kollibrins väg, kollibrin som ger sig iväg när själen kallar och vet att den har tillgång till livets nektar på sin väg.
Våra förfäders väg som lär oss att kliva ur den linjära tiden och leva bortom tid och rum.
Logiken, det maskulina inom dig
Att vara historieberättaren istället för att vara historian.

ÖST är örnens och kondorens väg, drömmaren och visionärens väg.
Att se från ett högre perspektiv.
Att drömma världen till verklighet.

HIMMEL och JORD
Att vara skaparen i ditt eget liv.
Att leva mitt emellan, i perfekt balans mellan att ta emot och att ge.
Att veta att allt är dig givet
Att vandra på regnbågsbron och uttrycka dina gåvor